Knowledge is an unending adventure at the edge of uncertainty. — Karl Popper

lezingen

De opkomst van artificiële intelligentie (AI) en andere baanbrekende disruptieve technologieën heeft een nieuw tijdperk ingeluid waarin de realiteit zich op ongekende wijze vormt en evolueert. Dit tijdperk stelt organisaties voor de complexe uitdaging om hun weg te vinden in een steeds veranderend landschap waarin technologie een centrale rol speelt. Het is van cruciaal belang dat organisaties zich niet alleen bewust zijn van de significante invloed van AI, maar ook dat ze zichzelf uitrusten met de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om AI toe te passen en de mogelijkheden ervan te benutten.

In dit kader is het essentieel dat organisaties zich inzetten voor een diepgaande bewustwording en kennisontwikkeling over AI en disruptieve technologieën. Dit omvat een grondig begrip van hoe deze technologieën kunnen worden toegepast binnen hun eigen organisatiestructuren en werkprocessen om innovatie en efficiëntie te stimuleren. Het gaat er niet alleen om te begrijpen wat AI kan doen, maar ook om inzicht te verkrijgen in de transformatieve potentie die het biedt.

Het is van belang dat organisaties de kracht van verbeelding erkennen en omarmen. Verbeelding is de drijvende kracht achter innovatie; het stelt ons in staat om voorbij de huidige realiteit te kijken en te visualiseren wat mogelijk is met de integratie van AI in onze dagelijkse praktijken. De invloed van verbeelding in combinatie met AI kan leiden tot revolutionaire veranderingen in de manier waarop we werken, communiceren en problemen oplossen.

Lezing: Navigeren door de AI-Revolutie: over hoefijzers, stoommachines en een enkeltje mars

In deze lezing over artificiële intelligentie (AI) kijken we naar heden, verleden en toekomst van AI.

We laten zien welke nieuwe technologieën er samen met AI op komen, en hoe deze convergeren. En hoe groot de impact daarvan is. We vertellen het verhaal van de mens als systeembouwer. Van de eerste argrarische revolutie’s tot de industrieële revoluties en de opkomst van nieuwe technologieën nu. We laten zien dat deze technologieën nooit op zichzelf staan maar opkomen in een veld van kennsiontwikkeling en maatschappelijke verandering.

We geven voorbeelden van de meest toonaangevende technologieën zoals: AI, robotica, nanotechnologie, biotechnologie en andere disruptieve technologieën die in opkomst zijn. En laten zien dat elementen die voorbehouden waren aan het domein van de science fiction langzaam maar zeker werkelijkheid worden.

Lezing: Van science fiction naar science faction of hoe verbeelding de werkelijkheid vormt

Met de opkomst van wetenschap en nieuwe technologie kwamen ook de speculatieve ideeen over de toepassing daarvan. Met name door science fiction boeken en films. Veel van wat daarin verbeeld wordt is werkelijkheid aan het worden, science faction. Het speculatieve denken dat ten grondslag ligt aan science fiction is een bruikbaar instrument om ideeën te genereren en toekomstscenario’s voor te stellen. De lezing laat voorbeelden zien van science fiction en science faction en hoe de verbeeldingskracht nieuwe werkelijkheden vorm geeft.

Lezing: the tao of innovation

Lineaire denkwijzen en methodes zijn niet meer het juiste antwoord op de snelle veranderingen die zich opdringen. disruptieve technologieën en de snelle globale en maatschapelijke veranderingen vragen om nieuwe paradigma’s, nieuwe zienswijzen en nieuwe instrumenten. In deze lezing geven we inzicht hoe de eeuwenoude Taoistische strategische visie toegepast kan worden op moderne bedrijfsstrategie, innovatieprocessen en werkwijzen. We laten de verschillen in westers en oosters strategisch denken zien en maken inzichtelijk waarom de Taositische benadering zo geschikt is om in snel veranderende omstandigheden te opereren. Een lezing over de kracht en noodzaak van observeren, creativiteit en de verborgen potentie die in veranderende omstandigheden besloten ligt.

Lezing: future living, over de toekomst van bouwen, wonen en werken

Een lezing over de toekomst van architectuur, de ontwikkel-, en de bouwindustrie. De impact van nieuwe technologie op de gebouwde omgeving en op hoe wij wonen en werken is groot. Hoe ziet die toekomst eruit? welke scenario’s zijn er denkbaar? We kijken hoe nieuwe technologieen en dynamieken als smartificering, nieuwe materialen en duurzaamheidsvraagstukken de gebouwde omgeving gaan veranderen.