“Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions.” — Albert Einstein

visie

Nieuwe tijden dagen. We leven in een bijzondere periode waarin zich een technische revolutie voltrekt. Er staan ingrijpende veranderingen te wachten. Zoals het internet een revolutie was staan ons nu meerdere revoluties te wachten.
Dit op het gebied van artificiële intelligentie, robotica, internet of things, nieuwe materialen, biotechnologie, nieuwe bewerkingsmethoden, zelf-organiserende logistiek en quantum computers. Door het op elkaar in grijpen van deze ontwikkelingen neemt de impact ervan ook nog eens exponentieel toe. We zien technologieën werkelijkheid worden die waren voorbehouden aan het domein van science fiction films en literatuur. Science fiction begint science faction te worden.

Nieuwe wegen

Onze manieren van werken en leven zijn onder deze invloeden aan het veranderen. Lineaire methoden bieden niet de oplossingen voor de complexe opgaven die op ons af komen. De veranderende wereld vraagt om nieuwe mentale modellen, denk- en werkmethodes met andere instrumenten en een nieuwe mindset. Voor organisaties betekent dat dat ze zich op deze ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderingen moeten oriënteren. Dat ze een gevoel moeten ontwikkelen voor de nieuwe paradigma’s en handelingsperspectieven die uit deze observaties voort komen.

Wat doet Deeptime?


Deeptime helpt organisaties met kennis en bewustwording betreffende AI en nieuwe technologie. Wij geven lezingen, workshops en organiseren een AI bootcamp. Wij staan een cultuur voor die openstaat voor verandering en vernieuwing. Een cultuur die gedreven wordt door kennis en nieuwsgierigheid. Voor ons begint zo’n cultuur met kijken, observeren. Wat veranderd er waar en op welk niveau? Welke vernieuwingen dienen zich aan en in welk tempo? welke tendensen nemen we waar in de maatschappij? Wat zijn de game changers in dat veld van verbindende en versnellende (radicale) technologieën? En vanuit die observaties ontstaan verhalen, scenario’s en vernieuwde strategieën. Middels onze lezingen en workshops ondersteunen we dit proces van bewustwording, kennisacquisitie en het creatief strategische proces dat leidt tot vernieuwde zienswijzen, methodes en doelstellingen.

Deeptime is een kennisplatform

Deeptime ontsluit via het netwerk de kennis en expertise uit verschillende sectoren zoals de (Technische)Universiteiten, de kunstwereld, de creatieve industrie en gespecialiseerde bedrijven. Daartoe werken wij samen met kennishouders uit verschillende domeinen. Deeptime heeft een divers netwerk met een ruime collectie van onderzoekers, makers, architecten, kunstenaars, designers en professoren.

Deeptime is een initiatief van Bart Molendijk.

Hij werkt als futurist en inspirator op het raakvlak van artificiële intelligentie, nieuwe technologie, strategie, kunst en creativiteit.